Hur färg påverkar oss?

Kombinationer av färger är viktigt. Det finns studier som visar att kombinationen av färger spelar roll och påverkar oss. Olika färger påverkar vår sinnesstämning och har inverkan på vår hälsa. Flera starka färger gemensamt kan stressa oss medan enfärgade rum kan vara lugnande.

Psykologer säger att man kan förändras genom de färger vi omger oss av. Färg kan påverka en persons humör och attityd, så även små förändringar kan påverka hur vi ger utryck för våra känslor.

När det är dags att måla om väggarna hemma, blir det bra att rådgöra om färg med en inredare som är specialiserad inom färg och form. Det är ett mer eller mindre stort projekt att måla hem. Det är viktigt att gå igenom alla steg i planeringen. Du kanske fokuserar mest på färg, placering av möbler, ljussättning och inredning. Tänk dock även på att få hjälp av ett städföretag som hjälper till med flyttstädning runt Eskilstuna och stödjer dig i projektet. Du kan då fokusera mer på färg och dess associationer.

En psykologisk analys av färg beskriver att olika människor reagerar olika på olika färger. Det som påverkar färgseende inkluderar kultur, kön och ålder. Varma färger som rött symboliserar kärlek och stimulerar glada känslor. Orange står för vänskap och gult är kopplat till optimism. Kalla färger med ljusspektrum av violett, blått, och grönt förknippas med kyla och lugn. Lila symboliserar kreativitet och fantasi och grönt står för frid, tillväxt och hälsa. Svart betyder självständighet och anses som färg mystisk. Vitt symboliserar godhet, kyla och renhet. Den reflekterar ljuset och när den läggs till andra färger lyser den upp. Brunt och beigt inger lugn och trygghet. Det går bra att kombinera dessa med gladare och livligare färger.

portal