Lyckas med bemanning inom bygg & anläggning

Projekt inom bygg och anläggning är i regel unika och ganska kostsamma. Det är inte som att köpa teknisk utrustning eller kontorsinredning utan det handlar om investeringar som ofta kan fortsätta att vara värdefulla i generation efter generation. Det gäller därför att lyckas bra med sin upphandling av tjänster inom bygg & anläggning. Idag kan man välja att anlita allt från stora bygg och konsultföretag till enskilda hantverkare. Ofta är bemanningsföretag en bra lösning för de större projekten. Normala projekt för företag och privatpersoner brukar sträcka sig över några veckor eller månader och då är det inte aktuellt att själv anställa arbetskraft.

shutterstock_81781447Bemanna med rätt kompetens

Är ditt projekt så speciellt att du behöver bygg och anläggningspersonal med särskilda kvalifikationer? Du kanske bygger i anslutning till vatten eller med så pass mycket massa att det krävs avancerade hållfasthetsberäkningar? Det är ofta bra om du då anlitar ett företag som har speciell kompetens i den egna staben av medarbetare så att ni slipper hyra in dyra externa konsulter. Inpeople i Växjö är ett bemanningsföretag som kan fylla många olika luckor i ditt projekt. En annan viktig del av bemanningen är att du har förtroende för din kontaktperson på företaget och att denne alltid är uppdaterad kring vad som händer i projektet.

Många olika roller inom bygg & anläggning

En av de stora utmaningarna när det gäller just projekt inom just bygg och anläggning är att det ofta handlar om arbetsplatser där flera olika yrkeskategorier är beroende av varandras insatser. Det är mycket vanligt att kostnaderna springer iväg för att t.ex. rörmokare inte kan börja jobba innan snickarna och betongarbetarna är klara. Alternativet är att göra ett moment i taget men då finns det risk för att du får vänta tills någon har tid att åta sig jobbet som ligger närmast i tur. Anlitar du ett bra bemanningsföretag minimerar du dessa problem och du behöver inte själv förhandla med olika hantverkare och firmor.

portal